Wie zijn wij?

Wij zijn een Evangelische kerk

Als Evangelie Gemeente De Deur in Almelo zijn wij actief om mensen bekend te maken met het oorspronkelijke evangelie zoals door Jezus Christus en de apostelen werd verkondigd. Dit doen wij door wekelijkse activiteiten en evangelisatie.

Onze kerk kenmerkt zich door de Handelingen kerk als voorbeeld te nemen, het is daarom ons verlangen om mensen met God in contact te brengen en te helpen met richting met hun bestemming in Gods Koninkrijk.

Bent u opzoek naar een levendige, enthousiaste en naar buiten gerichte kerk? Dan bent u van harte welkom tijdens een van onze diensten.