Geven

Waarom geven aan de kerk?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in de kerkactiviteiten en evangelisatie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door onze levens en onze giften. Ook geloven wij dat ieder persoon die geeft, zelf gezegend zal worden. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus.

Wilt u onze kerk en daarmee Gods werk ondersteunen?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

Lucas 6:38 – “Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Hoe kan ik geven?

Geven aan de kerk kan via de collectes die tijdens de diensten wordt opgehaald. Ook kunt u nog altijd een bedrag overschrijven op de rekening van de kerk. Ons rekening nummer is: NL56RABO0351653147

Belastingdienst ANBI Giften

Voor alle mensen die doneren en collectes geven aan ons kerkgenootschap zijn alleen de bedragen die via de bankrekening worden over geschreven aftrekbaar als gift van de ANBI instelling. Vanaf 1 januari. Dit betekent dus dat contante collectes niet meer gerekend worden bij de jaarlijkse giften en dus niet als belasting aftrekbaar zijn.